Politică de cookies

TERMENI ȘI CONDIȚII

Prin utilizarea acestui Site, sunteți de acord cu aceste condiții de utilizare. Accesul și
utilizarea acestui Site sunt supuse următoarelor condiții de utilizare și tuturor legilor și
regulamentelor aplicabile, iar responsabilitatea aparține în întregime deținătorului, așa cum
apare el la momentul interogării în evidenta registrarului autorizat al extensiei .ro .
Accesând și utilizând Site-ul, acceptați, fără limitări sau calificări, aceste condiții și luați la
cunoștință că orice alte acorduri între Dumneavoastră și ProtectMARK SRL sunt înlocuite
prin prevederile prezentelor Condiții de Utilizare.
Dacă nu sunteți de acord sau nu acceptați, fără limitări, Condițiile de Utilizare ale acestui
Site, vă rugăm să părăsiți acest Site.
Informațiile din acest site sunt informații publice dar nu pot fi preluate ca atare decât cu
acordul detinatorului.Texele și exprimările nu reprezintă consultanța în domeniile pentru
care au fost exprimate.
Site-ul conține link-uri sau redirecționări de contacte către alte site-uri aflate în proprietatea
sau operate de alte părți în funcție de opțiunile utilizatorului. Astfel de link-uri vă sunt
furnizate pentru a le folosi numai dacă veți dori aceasta. ProtectMARK nu deține site-urile,
nu controlează, și nu este răspunzătoare pentru conținutul și condițiile de confidențialitate
sau securitate și de funcționalitatea ale acestora.
Depunem toate eforturile pentru a prezenta în mod cât mai clar și concis toate informațiile
din acest site. Cu toate acestea nu suntem și nu vom fi legal responsabili sub nici o
circumstanță pentru nici o inadvertență ori descriere eronata a informațiilor prezentate în
acest site.

Cookies

Site-ul nu utilizează cookies în mod normal. Dacă ele vor fi incluse atunci ele vor fi pe o
durată între 0 şi 1 an pentru stocarea preferinţelor utilizatorilor şi cookies Google. Site-ul
respectă opţiunea de acceptare/refuzare a cookie-urilor exprimată în setările browserului
dumneavoastră.
Puteţi accepta, refuza sau şterge în orice moment cookies conform documentaţiei
browserului dumneavoastră.

PROTECŢIA DATELOR

ÎNTREG CONȚINUTUL ACESTUI SITE POATE FI MODIFICAT ȘI VĂ ESTE OFERIT „CA ATARE”
FĂRĂ A SE OFERI NICI O GARANȚIE DE NICI UN FEL, FIE ACEASTA EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ.
Avem cea mai mare grijă să prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în
conformitate cu principiile enunțate în legislația privind protecția datelor aplicabilă în
România, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice cu privire
la prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de
abrogare a Directivei 95/46/CE („GDPR”). Datele cu caracter personal reprezintă orice
informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă, iar o persoană
identificabilă este acea persoană care poate fi identificată direct sau indirect, în special prin
referire la un număr de identificare sau la unul sau mai mulți factori specifici fizic, psihologic,
mental al acesteia, identitate economică, culturală sau socială.

Această politică de confidențialitate se referă la datele personale ale clienților noștri,
partenerilor de afaceri, altor persoane care ne contactează și ne vizitează și ale
reprezentanților acestora și se aplică datelor colectate prin intermediul acestui site. Politica
de confidențialitate descrie: scopurile pentru care colectăm și folosim datele
dumneavoastră cu caracter personal, motivele de prelucrare pentru astfel de scopuri,
categoriile de date personale pe care le colectăm de la dumneavoastră și le procesăm,
durata prelucrării acestor date, drepturile dumneavoastră în calitate de persoane vizate și
modul în care le puteți exercita, cărora le putem dezvălui datele dumneavoastră cu caracter
personal.
Scopul colectării datelor este: de procesare a comenzilor sau cererilor dumneavoastră; de
menţinere a conturilor de acces online, de evidenţă a utilizatorilor și de oferirea de produse
şi/sau servicii de către utilizatorii site-ului către dumneavoastră; soluţionarea întrebărilor,
solicitărilor, propunerilor şi sugestiilor dumneavoastră;
Beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei
decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi
prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru
exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată. De
asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei. Dacă unele din datele despre
dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

Important! Nu vom putea acționa asupra unor astfel de solicitări în toate cazurile, cum ar fi
în cazul în care legea ne obligă să păstrăm datele pentru o anumită perioadă sau în cazul în
care datele sunt necesare pentru un interes legitim, cum ar fi apărarea unui drept în
instanță.
În calitatea dumneavoastră de persoane vizate, GDPR vă oferă o serie de drepturi, inclusiv:

Dreptul de acces 

Vă permite să obțineți confirmarea faptului că datele dumneavoastră cu caracter personal
sunt prelucrate de noi și, dacă este afirmativ, detaliile relevante ale acestor activități de
prelucrare.

Dreptul la rectificare

Vă permite să vă rectificați datele personale dacă sunt inexacte.

Dreptul la ștergere

Vă permite să obțineți ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal în anumite
cazuri (de exemplu, dacă datele nu mai sunt necesare în raport cu scopurile pentru care au
fost colectate).

Dreptul la restricționare

Vă permite să ne solicitați să nu folosim datele dumneavoastră cu caracter personal în
niciun fel decât pentru a le stoca până la soluționarea unei alte solicitări din partea
dumneavoastră, și anume: (i) ați solicitat rectificarea datelor; (ii) v-ați opus ștergerii datelor
în cazul prelucrării ilegale; (iii) ne-ați solicitat să vă furnizăm anumite date pentru apărarea
unui drept; (iv) v-ați opus prelucrării datelor.

Dreptul la opoziție

Vă permite să vă opuneți prelucrării ulterioare a datelor dumneavoastră cu caracter
personal în condițiile și limitele prevăzute de lege.

Dreptul la portabilitate

Vă permite să primiți datele cu caracter personal care vă privesc pe care ni le-ați furnizat,
într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit.
Trebuie sa aveți in vedere că orice persoană fizică are dreptul de a se opune, pentru motive
legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru
anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi
fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, această menţiune nu poate figura
dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu; orice persoană are, de asemenea, dreptul de a
se opune, în mod gratuit şi fară nici o justificare, la prelucrările datelor sale personale în
scopuri de marketing direct; Persoanele juridice nu fac obiectul Legii nr. 677/2001.
Legea ne obligă să acționăm asupra unor astfel de solicitări doar pentru procesarea de
marketing direct (de exemplu, dacă primiți e-mailuri cu notele noastre informative, vă puteți
dezabona). În celelalte cazuri, vom echilibra interesele noastre și situația dumneavoastră
particulară pentru a lua o decizie finală. Prin urmare, vă rugăm să explicați de ce vă opuneți
procesării atunci când faceți o astfel de solicitare.

Disclaimer

Acest site web este furnizat doar în scop informativ și nu constituie consultanță de nici un
fel. Informațiile nu sunt furnizate în cursul unei relații furnizor-client și nu sunt destinate să
înlocuiască sfaturile ori consultanța din partea unui profesionist autorizat în jurisdicția
dumneavoastră sau solicitată ca și informație.
Nu acceptăm nicio responsabilitate pentru orice pierdere care ar putea apărea din
încrederea în informațiile sau materialele publicate pe acest site web. Dacă doriți să aflați
mai multe despre informațiile din materialele publicate vă rugăm să contactați un
profesionist autorizat.

Modificări ale Termenilor

Dacă această politică de confidențialitate se modifică în vreun fel, vom plasa o versiune
actualizată pe această pagină. Actualizarea regulată a acestei pagini vă asigură că sunteți
mereu la curent cu ce informații colectăm, cum le folosim și în ce circumstanțe, dacă există,
le vom împărtăși altor părți.

ProtectMARK SRL

Sediul Social: Str. Petre Țuțea nr. 5, Bl. 909, Tr. 1, Et. 3, Ap. 11, Cam. 3, Cod Poștal: 700730,
Mun. Iași, Județul Iasi, România.
Punct de lucru: B-dul. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 26, CASA OREST TAFRALI, Etaj: Mansardă,
Cam. 15,  Mun. Iași, Județul Iași, România, Cod Poștal: 700066.
Tel.: (+40) 721 514 264
E-mail: office@protectmark.ro